Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

prof. dr hab. Marek Niezgódka

Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest ogólnouczelnianą jednostką, która wykonuje zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu dziedzin związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, m.in. w naukach o życiu i medycynie, innowacyjnej gospodarce oraz istotnych problemach sektora publicznego.

 

Bazując na nowoczesnym zapleczu infrastrukturalnym i potencjale intelektualnym, tworzymy strategiczne projekty, realizujemy specjalistyczne zlecenia w zakresie cyfrowej medycyny, inteligentnego monitoringu środowiska, druku 3D, skanowania 3D, prototypowania i wirtualnej rzeczywistości.

 

Naszym doświadczeniem i wiedzą podzielmy się tworząc nowatorskie propozycje edukacyjnie w formie kształcenia otwartego, stwarzające studentom warunki do doskonalenia oraz podnoszenia kompetencji w zakresie najnowszych wyzwań związanych z cywilizacyjną transformacją cyfrową oraz jej implikacjami.

Struktura CNT

coming soon

Realizujemy

Centrum Technologii Informacyjnych

Nauk Humanistyczno-Społecznych

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW

Klaster Technologii Informacyjnych

"Poprzez zintensyfikowanie działań inwestycyjnych unowocześnimy bazę, stwarzając nowe stanowiska badawcze, a tym samym umożliwimy poszerzenie zakresu badań i osiągnięcie nowych specjalizacji badawczych."

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

 

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii

ul. Wóycickiego 1/3

01-938 Warszawa

 

budynek 24, pok. 21

tel.: 22 380 96 96

cnt@uksw.edu.pl

Social media:

© 2018 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja o ciasteczkach